Lộ trình

Những nhiệm vụ đang triển khai
  • Triển khai chức năng nâng cao nội dung của Chainflix
  • Phát hành mô-đun API Chainflix (Hệ sinh thái dApp)
CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH GẦN ĐÂY
  • Bản phát hành Whitepaper v.1.7
  • Nền tảng Chainflix Khởi chạy Chính thức

Tháng sáu, 2018

Bản phát hành Whitepaper v 1.2

Tháng 10, 2018

Khởi chạy trang web ChainFlix

Tháng 1 năm 2019

Thiết kế kiến ​​trúc lưu trữ phân tán, phát triển thuật toán PoA

Tháng Hai, 2019

Phát triển dịch vụ Chainflix

Tháng Ba, 2019

Bản phát hành Alpha ứng dụng Chainflix

Tháng 4, 2019

Web Chainflix Android, Bản phát hành Alpha Beta, Bản phát hành Whitepaper v 1.3

Tháng 9 năm 2019

Bản phát hành Whitepaper v 1.4

Tháng Mười Một, 2019

ChainFlix Close Beta

Tháng 2 năm 2020

Bản phát hành Chainflix Open Beta, Whitepaper v.1.5

Tháng 3 năm 2020

Bản phát hành Whitepaper v 1.7

Quý 2 năm 2021

Nền tảng Chainflix Khởi chạy Danh sách Chính thức

Quý 2 năm 2021

Triển khai chức năng nâng cao nội dung của Chainflix

Quý 4 năm 2021

Phát triển quản trị phi tập trung Chainflix

Quý 4 năm 2021

Demo chức năng quản trị phi tập trung của Chainflix

Q1 2022

Triển khai quản trị phi tập trung của Chainflix

Quý 2 năm 2022

Thử nghiệm Alpha của thuật toán POV (Proof Of View)

Q4 2022

Thử nghiệm Beta thuật toán POV (Proof Of View)

Q1 2023

Triển khai thuật toán POV (Proof Of View)

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser